อุปกรณ์

ด้วยซอฟต์แวร์ AutoCAD เครื่องมือประมวลผลอัตโนมัติ เครื่องมือทดสอบ และเครื่องทดสอบความร้อน เราสามารถพัฒนาโมเดลใหม่อย่างน้อย 10 แบบทุกปี ร่วมงานกับเรา และเราจะจัดหาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 10 แบบทุกปี

  • QR